[NLUUG LOGO]
Bureau NLUUG
Kruislaan 419
1098 VA  Amsterdam
tel:  020 - 6951203 
fax: 020 - 6950018 
e-mail: info@nluug.nl
Persbericht
26 april 2000
Inhoud

Jan Christiaan van Winkel 
nieuwe voorzitter NLUUG

"De NLUUG wil ook in de toekomst de onafhankelijke bron van 
UNIX informatie blijven die het in het verleden was"

Op de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2000 is Willem de Vries afgetreden als bestuurslid van de NLUUG, en is bekend gemaakt dat het bestuur uit haar midden Jan Christiaan van Winkel heeft gekozen als nieuwe voorzitter.  

De heer De Vries is sinds zijn aantreden in 1992 eerst als secretaris en daarna als voorzitter van de vereniging verantwoordelijk geweest voor het dagelijks beleid van de vereniging. Onder zijn aansturing zijn diverse veranderingen doorgevoerd die hebben bijgedragen aan de groei en professionalisering van de NLUUG. Zo is hij bijvoorbeeld (mede-)verantwoordelijk voor de verzelfstandiging van het NLUUG bureau en het initiëren van de tweejaarlijkse internationale  SANE conferenties. De leden van de NLUUG zijn de heer De Vries zeer erkentelijk voor zijn vele inspanningen voor de vereniging, en hebben vrede met zijn wens om nu terug te treden in de wetenschap dat hij ook in de toekomst als Unix-enthousiasteling bij de vereniging betrokken zal blijven.

Van het huidige bestuur heeft de heer Jan Christiaan van Winkel zich bereid verklaard de functie van voorzitter op zich te nemen. De heer Van Winkel is reeds 5 jaar in het bestuur actief, onder andere als architect en beheerder van de NLUUG FTP server en als lid/voorzitter van diverse programmacommissies van NLUUG conferenties. In zijn openingsrede benadrukte hij het streven van de NLUUG om een breed, onafhankelijk, platform te vormen voor alle Unix-activiteiten in Nederland. In het dagelijks leven is Jan Christiaan van Winkel werkzaam als Unix en C++ specialist bij AT Computing in Nijmegen.
 

JC
Jan Christiaan van Winkel

 
Over de NLUUG De NLUUG is de vereniging van professionele Unix gebruikers in Nederland. De primaire doelstelling van de NLUUG is om dat professionele gebruik te bevorderen. Neem voor meer informatie over de NLUUG contact op met het NLUUG bureau.