[NLUUG LOGO]
NLUUG
Postbus 8189
6710 AD  Ede
tel: 0318 - 694416 
fax: 0318 - 693365 
e-mail: info@nluug.nl


Reactie Stichting BREIN

30 november 2006
Inhoud

Na het verschijnen van het persbericht over de brochure "Het gemak van de kopie" hebben de directeur van Stichting BREIN, Tim Kuik, en de voorzitter van de NLUUG, Walter Belgers, een openhartig gesprek gehad.

Stichting BREIN komt met de volgende verduidelijking:

Ik kan je nogmaals bevestigen dat stichting BREIN geen tegenstander is van open source software en dat wij niet willen impliceren dat het niet toegestaan zou zijn om open source software te downloaden. BREIN gaat natuurlijk niet over open source software maar over entertainment content, dwz film, muziek, games en andere interactieve software. Ons standpunt is dat je toestemming nodig hebt om auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde content te verveelvoudigen en openbaar te maken. Voor film en muziek geldt daarbij de wettelijke uitzondering dat je voor eigen gebruik en zonder commercieel oogmerk een kopie mag maken (als dat technisch kan, maw je mag geen beveiliging omzeilen). Voor (interactieve) software geldt die uitzondering niet en die mag je dus niet zonder toestemming van de rechthebbenden verveelvoudigen en openbaarmaken. Natuurlijk is het zo dat als je per definitie goed zit als je wel toestemming hebt.

Met betrekking tot open source software bepaalt de rechthebbende dat gebruikers wel mogen verveelvoudigen en openbaarmaken. Dat is prima. Waar het BREIN om gaat is dat de rechthebbende bepaalt wat hij met zijn werk doet. Of dat nu verspreiding tegen betaling is of gratis, zolang het maar de rechthebbende is die het bepaalt. Aan open source software is vaak de voorwaarde aan verbonden dat ook doorontwikkelde open source software vrij ter beschikking moet blijven. Anders vervalt de vrije gebruikslicentie en maakt degene die de doorontwikkelde software niet vrij ter beschikking stelt dus inbreuk. Ook het vrijelijk ter beschikking blijven van open source software is daarmee afhankelijk van auteursrecht. Toch een mooi techniek-onafhankelijk en flexibel recht dat auteursrecht denk ik dan, het komt de innovatie ten goede.

Stichting BREIN geeft verder aan dat ze bereid is samen met NLUUG te brainstormen over de auteursrechtelijke bescherming van open source software. De NLUUG is verheugd met dit antwoord. De doelstellingen van Stichting BREIN en de NLUUG zitten elkaar niet in de weg.


Gewijzigd: 30 november 2006(wb)