XS4ALL Moet Blijven

Speaker: Anco Scholte ter Horst

Abstract

In februari 2019 maakte Maximo Ibarra, CEO KPN, bekend dat KPN streeft naar een 'one-brand stategy' en hiermee de merken die onder KPN vallen gaat opheffen, waaronder XS4ALL. Hierbij gaat men echter voorbij aan het feit dat XS4ALL meer is dan een merk alleen. Dit leidde tot de vorming van een actiecomité 'XS4ALL Moet Blijven' dat onmiddellijk een petitie startte welke inmiddels meer dan 54.000 keer is ondertekend. Het comité heeft zich onmiddellijk ingezet tot gesprekken met KPN tot behoud van XS4ALL en een mogelijk alternatief, het zogenaamde plan B.

In deze sessie ga ik in op hoe het hele proces is verlopen en wordt er inzicht verschaft in de plannen van het comité. Aangezien de ontwikkelingen hieromtrent nog volop in beweging zijn geeft deze de meest recente informatie. Er zal veel ruimte zijn voor vragen en suggesties.

Biography

Afgestudeerd als Software Engineer. Na 9 jaar werkzaam als software architect bij de startup Cardio Control overstap gemaakt naar de functie Hoofd Development bij XS4ALL. Door herstructurering van de ontwikkelprocessen binnen XS4ALL de functie Sales Manager en Special Projects overgenomen.

Na 4 jaar XS4ALL verlaten om als ondernemer en investeerder verder te gaan. Daarnaast actief in verschillende bestuursfuncties en RvT/RvC functies. In februari 2019 aangesloten bij de actiegroep XS4ALL Moet Blijven vanwege het merkwaardige integratiebesluit van KPN.

najaar 2019

2024-05-22
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede