De actieve leden van de vereniging

Een vereniging staat of valt bij het hebben van actieve leden. Daarom prijst NLUUG zich gelukkig dat het een behoorlijk aantal actieve leden heeft. Meer actieve leden zijn natuurlijk altijd welkom. Heb je interesse om actief te worden binnen NLUUG, dan kun je dit laten weten aan het bestuur of het betreffende team. Om je enthousiast te krijgen zetten we hieronder onze actieve leden dan ook graag even in het zonnetje.

Het dagelijks bestuur

Het Nederlandse verenigingsrecht en de statuten vereisen formeel een bestuur. De jaarlijkse ALV kiest dit bestuur. De zetelverdeling regelt het bestuur vervolgens zelf. In de praktijk wordt er pragmatisch omgegaan met deze formaliteit door te werken met aspirant bestuursleden. Inwerken is daarom altijd mogelijk. De jaarlijkse ALV is daarmee bovendien geen belemmering voor het ontplooien van activiteiten door leden.

Het bestuur van NLUUG bestaat momenteel uit drie leden. Nieuwe bestuursleden worden jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen (normaliter in de lunch-pauze van de voorjaarsconferentie) waarna het bestuur intern besluit wie welke rol krijgt.

Patrick Reijnen

Patrick is de voorzitter van het NLUUG bestuur. Hij werkt bij Capgemini als infrastructuur consultant en architect met 15 jaar ervaring in het vakgebied. Zijn voornaamste aandachtsgebieden betreffen Unix, Open Source en Security.

Patrick is in een ver verleden betrokken geweest bij de Linux Hardware Howto en de Term Howto. Tegenwoordig is Patrick betrokken bij het Linux Counter project en is hij ook actief binnen het Platform voor Informatie Beveiliging. In zijn vrije tijd probeert Patrick vooral ook papa te zijn voor z'n dochter.

Mark Janssen

Mark Janssen is de penningmeester van de vereniging en tevens betrokken bij het Video-team. Mark werkt als freelance Unix administrator vanuit Sig-I/O Automatisering.

Als lid van het dagelijks bestuur van de NLUUG vallen voornamelijk de financiële administratie en communicatie met de boekhouder onder zijn taken. In het Video-team draagt Mark zorg voor het opnemen en bewerken van de conferentie-recordings.

Naast NLUUG is Mark ook bestuurslid van Revspace, een hackerspace in Den Haag.

Ronny Lam

Ronny is de secretaris van de vereniging en nog betrokken bij het conferentie-team. Sinds 1998 is hij al bij de NLUUG betroken, indertijd nog als medewerker van Snow. Toen hij in 2013 na een korte afwezigheid zijn herintrede weer deed als spreker is hij betrokken geraakt bij het conferentie-team. In 2014 heeft hij daarvan de voorzittershamer overgenomen tot hij zich in 2019 beschikbaar stelde voor het bestuur.

Koen de Jonge

Koen is algemeen bestuurslid met focus op PR, ledenbeheer, systeembeheer en de conferentie.

Al bijna 25 jaar geleden bezocht hij, toen nog als werknemer van WL | Delft Hydraulics (nu Deltares) zijn eerste NLUUG conferentie, hij heeft zich er altijd thuis gevoeld. In 2000 heef hij samen met twee compagnons ProcoliX opgericht. ProcoliX, wat nu vooral een hostingbedrijf is verkocht in die tijd voorgebrande Linux en *BSD cd's en laptops met linux voorgeinstalleerd. In de afgelopen 5 jaar is hij steeds meer en meer naar de NLUUG toegegroeid. Als lid van de programmacommissie is hij steeds meer betrokken geraakt bij de organisatie van de vereniging en in zijn huidige rol wil hij graag meer verantwoordelijkheid nemen voor de groei van de vereniging.

Conferentie-team

Het conferentie-team is de initiator en organisator van de conferentie-evenementen van de NLUUG. Speciaal de voor- en najaarsconfernties die de hele dag beslaan, en meerdere tracks in meerdere zalen hebben. Soms ook de avond-evenementen die eigenlijk vaak een soort mini-conferentie zijn.

Een conferentie organiseren is een stevige klus, en we blijven natuurijk wel IT-ers. Daarom heeft het conferentie-team normaal gesproken hulp van een specialist die beroepsmatig evenementen organiseerd.

Hiernaast is er nog de programma-commissie. De leden hiervan zijn het inhoudelijk geweten van het programma. Zij hebben de taak om sprekers te selecteren die een technisch inhoudelijk interessant verhaal voor de deelnemers van de conferentie hebben. Zaken als sponsoring en commercie gaan volledig buiten hen om, zodat zij de vrijheid hebben om dit optimaal te doen.

 • Ronny Lam

 • Koen de Jonge

 • Gerrit A. Smit

 • Hans van der Looy

 • Rogier Spoor

 • Hans van Zijst

 • Fred Donck

 • Rudi van Drunen

 • Willem Toorop

 
 

FTP-server team

Het FTP-server team beheerd de gelijknamige server van de vereniging. Zie http://ftp.nluug.nl/

 • Jan-Christiaan van Winkel

  Het beheer van alle mirror-archieven wordt al jarenlang uitgevoerd door Jan-Christiaan. In het dagelijks leven is hij site reliability engineer bij Google.

 • Mike Hulsman

  Het begon met de herinrichting van scratch van de ftp-server toen de hardware vervangen moest worden. Sindsdien is zowel het operatingsysteembeheer als het mirror-beheer onder de vingers van Mike. In het dagelijks leven is hij Linux specialist.

 • Rudi van Drunen

  Rudi is naast papa vooral techie en probeert bij Oelan een (technische) produkten poot op te tuigen Hij heeft al ruim 20 jaar ervaring in de UNIX wereld, zowel in grote (Enterprise) als kleine (Embedded) omgevingen. Rudi is onder anderen ook zeer actief in USENIX en is regelmatig op hun conferenties te vinden. Ook heeft hij zijn eigen bedrijfje XlexIT. Zijn passies zijn techniek (zowel hard als software), exacte wetenschappen en Fotografie. Rudi's persoonlijke website. Diskuitbreiding en nu recent de overstap op 10GbE zijn momenteel de projecten van Rudi. In het dagelijks leven is hij specialist en architect van open systemen.

 
 

Het film-team

Het film-team maakt de filmopnames van presentaties op de NLUUG-evementen. Gestart in 2010 als try-out project in een zaal is het team inmiddels gegroeid tot vier personen waarmee evenzoveel zalen in parallel geregistreerd kunnen worden. Indien de opnames technisch succesvol zijn, en de sprekers er mee accoord zijn worden deze opnames soms publiek beschikbaar gemaakt via de eigen ftp-server van de NLUUG of een 3p streaming platform. Het is een onderdeel dat binnen de NLUUG in ontwikkeling is.

Het filmteam maakt zoveel mogelijk gebruik van software die op Unix/Linux-systemen werkt. Open/royalty-vrije bestandsformaten zijn uitgangspunt binnen het team. Ook zijn er contacten met film-teams op andere technologie-evenementen, tot in australie aan toe.

Het filmteam is bereikbaar via e-mail op filmteam@nluug.nl

 • Luc Nieland

  Luc is de initiator van het filmteam en de coordinatie is nog altijd in zijn handen. Ook is hij zelf een van de filmers op de conferenties. De periode 2009-2016 was hij kernbestuurslid. Van 2011 tot begin 2012 voorzitter, en van april 2012 tot half 2016 de penningmeester. In het dagelijks leven is hij Unix/Linux- en databasebeheerspecialist en onafhankelijk technisch-architect. Voor zijn klanten beheert en migreert hij mission-critical applicatiestacks via zijn bedrijf Solstice.

 • Mark Janssen

  Is de firewire kabel kapot, dan worden er tapes uit de koffer getovert, verlengsnoeren zijn nog nooit te kort geweest en de video-encoding naar ons favoriete webm/vp8 format worden soms zelfs al live tijdens de conferentie gedaan, en via de bestelde extra bandbreedte nog voor de sluiting van de conferentie naar het datacenter overgebracht. In het dagelijks leven is Mark specialist bij Sig-I/O Automatisering.

 • Jeroen Jonkman

  Binnen het filmteam staat Jeroen bekend als de supersnelle video-editor. De opnames moeten zo goed mogelijk zijn maar worden zelfs dan toch nog altijd nabewerkt. Het resultaat mag er zijn. In het dagelijks leven is Jeroen senior technisch Specialist bij HTX automatisering. Unix/Linux, Oracle RAC en Open Source oplossingen in enterprise omgevingen zijn zijn dagelijks werk.

 • Bart Smith

  Als vrijwilliger ervaren filmer van technische presentaties en vanaf 2016 ook voor de NLUUG. In het dagelijks leven werkzaam in zijn IT bedrijf NThesis.

Het ledenbeheer

Heel vroeger had de NLUUG eigen medewerkers die de vereniging en alle bijbehorende administratie deden. Later werd het beheer uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Sinds 2014 heeft het bestuur deze taak zelf weer op zich genomen, wat heeft geleid tot veel beter contact met de leden en een enorme kostenbesparing. Met een klein maar effectief opensource programma blijkt het bijhouden van de administratie op deze manier best te doen met alleen vrijwilligers.

 • Jan Sepp

  Vanaf 1 januari 2023 beheert Jan Sepp de ledenadministratie. Jan is gepensioneerd en heeft dus zeeën van tijd (NIET). Hij is bij puur toeval in 1976 in de Unix wereld gerold en heeft vanaf 1993 als free-lancer zowel cursus gegeven als consultancy gedaan op het gebied van Unix en Linux.

  Jan heeft als hobby de geschiedenis van de binnenscheepvaart in Nederland. Dat is goed te zien op zijn website: S2eP2.nl

 • Mark Overmeer

  Als oud-secretaris was Mark degene die de ledenadministratie-software voor de NLUUG gebouwd heeft. Mark was van 2010 tot 2022 het gezicht van het "buro" en is er op de achtergrond als technisch adviseur nog steeds bij betrokken.

  In het dagelijks leven is Mark programmeur als ZZPer, onder de naam MARKOV Solutions.De PR-commissie

De PR-commissie draagt bij aan het uitdragen van het gedachtengoed van de vereniging. Dat doen ze mede door het promoten van de conferenties en de presentaties en video's achteraf.

 • Michael Boelen

  In 2013 heeft hij CISOfy opgericht, zodat bedrijven zelfstandig en eenvoudig de beveiliging van hun systemen kunnen meten.

  In het dagelijks leven is Michael is gespecialiseerd in de beveiliging van Linux- en UNIX-systemen. Hij is ontwikkelaar van diverse open source tools, waaronder Lynis en Rootkit Hunter. Voorheen werkte Michael als consultant voor internationale bedrijven, waaronder T-Systems, Philips en ASML. Zijn kennis deelt hij op de Linux Audit blog en Twitter: @mboelen.

De Kascontrole commissie

De kascontrolecommissie (KCC) controleert de penningmeester en de financiele-jaarrekening die door de boekhouder van de vereniging wordt gemaakt. De KCC bestaat in 2016 uit de verenigingsleden:

 • Alain van Hoof

 • Walter Belgers

 • Michael Boelen

2024-05-22
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede