TCs verbonden aan de NLUUG

Iedereen is anders. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die het "Open" gedachtengoed een warm hart toe dragen. De "Open" wereld kent een enorme variëteit aan clubjes met allemaal hun eigen visie op wat "Open" is, welke software ze willen gebruiken, hoe ze kennis uit willen dragen. Dit zorgt voor een krachtige evolutionaire ontwikkeling waardoor in hoog tempo nieuwe gemeenschappen onstaan ten koste van bestaande groepen.

Opbouwen gemeenschap

Onze vereniging NLUUG zelf bestudeert de ontwikkelingen. Of mensen kiezen voor Gnome, KDE of FVWM, kiezen voor vim of emacs, voor Ubuntu, FreeBSD of OpenSolaris, voor de GPL of de Apache license: zolang er voor een Open model wordt gekozen zijn wij een fan!

NLUUG heeft zich als doel gesteld om de "Open" gemeenschap te stimuleren. Daarom helpen wij nieuwe groepen bij de oprichting. In het recente verleden onder andere de oprichting van Stichting Open Taal en zaalhuur van de Girl Geek Dinners.

Daarnaast ondersteunen we ook activiteiten. Als er behoefte aan is leveren we posters, stellen we de inzet van ons bureau beschikbaar of helpen we bij promotie van evenementen. Soms stellen we ons garant, kopen we een stuk hardware, bieden we hosting, of dekken we een financieel gat. Al naar behoefte.

Technical Communities

Groepen liefhebbers van het Open gedachtengoed kunnen zich bij ons aansluiten als "Technical Community verbonden aan NLUUG". Dit is een omzichtige term, anders dan de "Special Interest Groups" (SIGs) die veel verenigingen (ook NLUUG vroeger) hebben. Het verschil is dat wij graag gemeenschappen helpen, maar dat wij geen mogelijkheid zien om ons actief te bemoeien met de levendigheid van de groepen.

De volgende TCs hebben zich ondertussen gevormd:
  • NLZGG, Nederlandse Zabbix gebruikersgroep
  • XML, in oprichting.
Technical Communities: Aangesloten TCs:
2024-05-22
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede