TC Spelregels

Definitie

Technical Communities (TCs) zijn (gebruikers)groepen gelieerd aan de NLUUG. Deze groepen hebben een technisch karakter en kunnen zich bezighouden met een bepaald produkt of technologie die binnen het "Open" kader van de NLUUG past.

Een TC bestaat uit een groep mensen (leden), die niet per sé lid hoeven te zijn van NLUUG.

Geboden faciliteiten aan TCs

De TC's hebben een nauwe banden met NLUUG en kunnen daarom makkelijk gebruik maken van faciliteiten van NLUUG, zoals:

 • Toegang tot het NLUUG-netwerk en -leden voor aankondigingen van events en het werven van sprekers.
 • Infrastructurele faciliteiten zoals een mailingslist, DNS hosting, ruimte voor een eenvoudige website. Eventueel is een sub-domein met A-record mogelijk (besluit NLUUG bestuur), zodat de TC in eigen beheer kan hosten (met de gewenste eigen features).
 • De mogelijkheid om een (eigen) track te vullen met sprekers op NLUUG events. Dit in overleg met het NLUUG bestuur ivm eventuele extra kosten van o.a. zaalhuur.
 • De mogeljkheid om een "community stand" te bemannen op elk NLUUG event.
 • Het gebruik van de term "NLUUG gelieerde Technical Community" en het NLUUG logo op communicatie naar de "leden" van de community en de buitenwereld.
 • Mits de TC een administratie voert waarin de "leden" van de TC geregistreerd zijn, kan er voor deze mensen --voor zover al geen lid van de NLUUG-- eenmalige korting worden verleend op toegang tot een NLUUG event.
 • Alle andere faciliteiten --denk aan financiële sponsoring en/of het gebruik van de organisatiefaciliteiten van de NLUUG-- zijn van geval tot geval bespreekbaar (besluit NLUUG bestuur).

Richtlijnen voor de TC

De NLUUG wil graag het volgende van de TC:

 • De TC moet een duidelijke doelstelling (charter) hebben en daar binnen opereren.
 • Een TC is zelf verantwoordelijk voor haar voortbestaan. Het NLUUG bestuur zal geen actie ondernemen om TC's die in hun voortbestaan bedreigd worden nieuw leven in te blazen. (TC's zijn er voor en door de leden. Hebben die geen interesse meer, dan is dat jammer maar waar).
 • De TC moet één duidelijk aanspreekpunt hebben vanuit de NLUUG. Het NLUUG bestuur zal ook zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt.
 • Het NLUUG neemt geen financiële eindverantwoordelijkheid over van de TC. Een TC zal zich zelf moeten bedruipen (maar kan voor evenementen en dergelijke om een bijdrage vragen)
 • Het NLUUG kan via de TC communiceren met diens leden over events, voor het werven van sprekers, etc.
 • De NLUUG verbintenis dient zichtbaar te zijn voor de bezoekers van een TC event. Bijvoorbeeld via een banner of stand.
 • Het NLUUG maakt op haar website melding van het gelieerd zijn van de betreffende TC. De TC doet hetzelfde op haar eigen website (voor zover aanwezig)
 • De TC moet eenmaal per jaar (kort) verslag doen van de activiteiten. Dit rapport dient voor 15 maart van ieder jaar beschikbaar te zijn zodat het meegenomen kan worden in het NLUUG jaarverslag in mei.
 • Als er in een bepaald jaar geen activiteiten zijn binnen een TC, krijgt deze TC het jaar erop de status 'slapend' op de NLUUG website. Na twee jaar zonder activiteiten vervalt de status en vermelding als TC.
Technical Communities: Aangesloten TCs:
2024-05-22
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede