Het NLUUG-lidmaatschap

Toon uw hart voor `Open', meldt u aan als lid!

Het NLUUG-lidmaatschap gaat per jaar en loopt van 1 januari tot 31 december. Opzeggen kan op ieder moment. U bent lid op het moment dat de betaling heeft plaatsgevonden. De NLUUG verstrekt voor alle betalingen facturen met 21% BTW, naar keuze geadresseerd aan u persoonlijk of op naam van een bedrijf of organisatie.

(Bent u nog niet zeker welke lidmaatschapsvorm op u het meest van toepassing is? Ze staan uitgelegd op de pagina Vormen van lidmaatschap.)

(De kosten van het lidmaatschap voor dit jaar vindt u op de pagina tarieven.)

Aanmelden voor individuele (student-) leden

U kunt op drie manieren lid worden van de vereniging:

  • Als u op persoonlijke titel lid wil worden, en dus ook zelf betaalt, stuur dan een e-mailtje aan het buro. Zet daarin uw naam, uw e-mailadres (bij voorkeur uw privé adres) en uw adres, postcode en woonplaats.
    Als u aantoonbaar voltijds student bent komt u in aanmerking voor een Studentlidmaatschap. Geeft u dat dan ook duidelijk aan in uw e-mailtje?
    U ontvangt van ons een factuur voor de contributie. Uw lidmaatschap gaat pas in als de factuur betaald is.
  • Als u gebruik wilt maken van de lidmaatschapsruimte van uw organisatie omdat uw die de NLUUG steunt via de Bedrijfsregeling, stuurt u een e-mailtje aan het buro. In dat geval moet u natuurlijk, naast uw naam en bij voorkeur uw privé e-mailadres, de naam van uw organisatie en eventueel de afdeling in uw e-mailtje opgeven.
    Let op: het lidmaatschap is persoonlijk, dus als u van werkgever verandert moet u dat zelf aangeven. Als uw nieuwe werkgever geen Bedrijfsregeling heeft getroffen dan moet u het lidmaatschap verder zelf betalen.
  • U kunt ook naar een dag-conferentie komen, en daar ter plaatse lid worden. U dient dan met PIN ter plaatse de lidmaatschapscontributie te voldoen. Deze optie is 25 € exclusief BTW duurder wegens administratiekosten. U kunt nadien bij de penningmeester een pro-forma BTW-factuur opvragen voor uw boekhouding of declaratie.

Aanmelden voor een Bedrijfsregeling voor Organisaties

Neem contact op met ons als uw bedrijf of organisatie de NLUUG wil ondersteunen. Via de Bedrijfsregeling kunt u de contributies van werknemers in één (verzamel-)factuur voldoen. Maar belangrijker nog, via de Bedrijfsregeling toont u dat uw bedrijf de NLUUG steunt om het "Open" gedachtegoed uit te dragen.

Bent u nog niet overtuigd van de voordelen van de Bedrijfsregeling voor uw organisatie? Op de pagina met tarieven vindt u meer argumenten!

Wijzigingen

Wijziging van persoonsgegevens, zoals adreswijzigingen, kunnen NLUUG Leden zelf doorvoeren op het ledendeel van deze website. Leden — geregistreerde medewerkers van een organisatie die gebruikt maakt van de Bedrijfsregeling voor Organisaties — kunnen ook de gegevens van hun werkgever aanpassen.

Facturering en opzegging

Aan het begin van ieder kalenderjaar ontvangen NLUUG Leden en deelnemers aan de Bedrijfsregeling voor Organisaties een factuur voor de contributie van dat jaar. U kunt zich na ontvangst van de factuur nog afmelden als lid. Een e-mail volstaat. Wilt u daarin duidelijk uw naam zetten en liefst ook uw lidmaatschapsnummer of het nummer van de laatste factuur?
Opzeggingen worden door ons per e-mail bevestigd.

Lidmaatschap

 
2024-05-22
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede