Contributietarieven 2023

De NLUUG (Nederlandse Unix User Group) is de vereniging voor Unix en Linux professionals. De NLUUG kent een Lidmaatschap voor personen (met stemrecht) en een Bedrijfsregeling voor organisaties.

De bijdragen voor een Lidmaatschap en voor de Bedrijfsregelingen gelden altijd voor een kalenderjaar (jan-dec). De NLUUG hanteert een eenheidstarief (in 2023 152,89 euro exclusief BTW, 185 euro inclusief). Een Lid betaalt één maal het eenheidstarief, een studentlid betaalt een kwart en organisaties met een Bedrijfslidmaatschap betalen één of meer maal het eenheidstarief. Zie de tabel hieronder. En jawel, hoe meer uw organisatie bijdraagt, hoe groter de voordelen!

Lidmaatschap voor Personen ("L" en "S")

De NLUUG richt zich op personen. Leden zijn natuurlijke personen en alleen leden hebben stemrecht. Leden kunnen tegen gereduceerd tarief (in 2023 gratis) deelnemen aan onze conferenties.

Medewerkers van een organisatie die een Bedrijfsregeling met de NLUUG heeft worden (onder voorwaarden) niet gefactureerd. Uw lidmaatschap wordt gedekt uit de financiële bijdrage van uw bedrijf. Maar u bent lid op persoonlijke titel, dus als u van baan verandert blijft u lid — en moet u dus uw eigen contributie voldoen. Of, mooier nog, uw kunt uw nieuwe werkgever zich laten aanmelden voor een Bedrijfsregeling. Uw werkgever kan de BTW op de factuur verrekenen met de fiscus, als persoon kunt u dat niet.

Lidmaatschap 2023     Type     excl. BTW     + 21% BTW
Lid (persoon) L 152,89 € 185,00 €
Voltijds Student S 28,93 € 35,00 €

Als uw werkgever wel bij ons bekend is, maar geen Bedrijfsregeling heeft, dan staat de naam van de werkgever op de persoonlijke contributie-factuur. Bij sommige werkgevers kunt de contributie aan de NLUUG daardoor als (studie-)kosten declareren. Als u daarover meer wilt weten neemt u contact op met uw eigen afdeling HR of personeelszaken.

Bedrijfsregeling voor Organisaties ("D1" t/m "DP")

Organisaties (bedrijven, instellingen, stichtingen, etc.) kunnen de NLUUG structureel financieel ondersteunen. Organisaties zelf hebben geen stemrecht, maar de medewerkers van het bedrijf die Lid zijn natuurlijk wel.

De Bedrijfsregeling heeft verscheidene voordelen:

  • Uw organisatie ondersteunt de NLUUG financieel. Die bijdrage komt geheel ten goede aan de activiteiten van de vereniging. De NLUUG heeft geen winstoogmerk: alle financiële middelen worden besteed aan het behalen van de doelstellingen van de vereniging. Het bestuur is vrijwilligerswerk, maar het organiseren van conferenties en andere bijeenkomsten en de diverse diensten kosten geld. Dankzij de steun van de organisaties in de Bedrijfsregeling blijft de toegangsprijs voor de leden laag (en is in 2023 zelfs gratis). Uw organisatie steunt zo het Unix/Linux vakgebied.
  • ZZP-ers kunnen hun bedrijf aanmelden voor een Bedrijfsregeling-1 (zie de tabel hieronder). Zij betalen dan hetzelfde als wanneer ze rechtstreeks persoonlijk Lid worden, en kunnen hun lidmaatschapsbijdrage verrekenen uit de Bedrijfsregeling. Het voordeel is dat u een factuur krijgt op naam van uw bedrijf: het bedrijf kan de BTW verrekenen, als privé persoon kunt u dat niet.
  • Kleinere organisaties, of organisaties met een beperkt aantal Unix/Linux professionals, kunnen kiezen voor de Bedrijfsregeling-2 of de Bedrijfsregeling-4. De organisatie betaalt dan twee, respectievelijk vier keer het eenheidstarief, maar vanuit die bijdrage kunnen maximaal drie, respectievelijk vijf medewerkers zonder verdere kosten lid worden.
  • Grotere organisaties kunnen kiezen voor de Bedrijfsregeling-8 of de Bedrijfsregeling-16. De organisatie betaalt dan acht, respectievelijk zestien keer het eenheidstarief, maar vanuit die bijdrage kunnen maximaal tien, respectievelijk achttien medewerkers zonder verdere kosten lid worden.
  • Uw organisatie draagt de contributie van de werknemers die lid zijn van de vereniging. U realiseert hiermee in feite een verzamelfactuur om de lidmaatschapscontributie van de medewerkers van uw organisatie te voldoen. Ook stagiaires en inhuurkrachten tellen mee als medewerker.
  • Elke organisatie met een Bedrijfsregeling-2 of hoger mag bij iedere conferentie één persoon laten deelnemen zonder lidmaatschapsverplichting.
    Deze persoon wordt in de administratie van de NLUUG opgenomen als ‘Introducee’ en kan geen tweede keer voor een evenement worden ingeschreven zonder volwaardig Lid te worden.
  • Uw organisatie kan de ondersteuning van de NLUUG en de daaraan verbonden voordelen voor uw werknemers inzetten als "incentive" bij het werven (en behouden!) van gekwalificeerde, professionele medewerkers met kennis van Unix en Linux.
  • Organisaties met een Bedrijfsregeling-16 kunnen desgewenst als begunstiger op de NLUUG website vermeld worden.
Bedrijfsregelingen 2023   Code     Max. Werkn.lid     excl. BTW    +21% BTW
Bedrijfsregeling-1 D1 1 152,89 € 185,00 €
Bedrijfsregeling-2 D2 3 305,78 € 370,00 €
Bedrijfsregeling-4 D4 5 611,57 € 740,00 €
Bedrijfsregeling-8 D8 10 1223,14 € 1480,00 €
Bedrijfsregeling-16 DP 18 2140,49 € 2590,00 €

Lidmaatschap

 
2024-05-22
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede