Vormen van lidmaatschap

De NLUUG (Nederlandse Unix User Group) is de vereniging voor Unix en Linux professionals. De NLUUG kent een Lidmaatschap voor personen (met stemrecht) en een Bedrijfsregeling voor organisaties.

Leden hebben toegang tot een groot netwerk van professionals, specialisten en aanstormend talent! De bezoekers van onze conferenties en bijeenkomsten waarderen niet alleen de inhoud, maar ook het aspect van netwerken. De NLUUG conferenties en bijeenkomsten zijn een uitgelezen mogelijkheid om met professionele en meestal ervaren specialisten van gedachten te wisselen; en om op neutraal terrein verschillende meningen te horen.

Lidmaatschap voor personen

Geïnteresseerden in Open Systemen en UNIX (meest professionals op die gebieden) kunnen op persoonlijke titel lid worden van de NLUUG. We kennen geen bedrijfslidmaatschap meer: u bent onafhankelijk van uw werkgever lid van de NLUUG. Het is echter wel gebruikelijk dat werkgevers de kosten van het lidmaatschap vergoeden. Uw bedrijf of organisatie kan de BTW op de factuur verrekenen met de fiscus, als persoon kunt u dat niet.

Lidmaatschap (L)

Verreweg de meeste leden zijn standaard lid, en het lidmaatschap is gebonden aan een natuurlijk persoon.

Studentlidmaatschap (S)

Het is van groot belang om iedere nieuwe generatie van IT professionals te betrekken bij een vereniging als de NLUUG. Daarom is het studentlidmaatschap ingesteld, dat tegemoet komt aan de beperkte financiële draagkracht van studenten. U betaalt minder contributie en gaat goedkoper naar conferenties. U moet wel bij de bijeenkomsten van de NLUUG een geldige collegekaart of bewijs van inschrijving kunnen tonen.

Leden en Studentleden hebben stemrecht in de NLUUG ledenvergaderingen en kunnen tegen gereduceerde prijs deelnemen aan de NLUUG conferenties en andere evenementen.

Bedrijfsregeling voor Organisaties

Alle soorten organisaties (dus niet alleen commerciële bedrijven) kunnen de NLUUG structureel financieel ondersteunen.
Alle bestuurders van de NLUUG zijn vrijwilligers, maar de organisatie van conferenties en andere bijeenkomsten kosten wel veel geld. Om de financiële drempel voor het persoonlijk lidmaatschap zo laag mogelijk te houden, vragen we van de deelnemers aan de Bedrijfsregeling een wat grotere financiële bijdrage. Op die manier kunnen we kwaliteit en continuïteit waarborgen.

Daar staat wat tegenover. U vindt alle voordelen op de pagina met tarieven. Heel in het kort:

  • Medewerkers van uw organisatie kunnen uit uw financiële bijdrage hun persoonlijk lidmaatschap voldoen, met een maximum aantal dat afhankelijk is van de hoogte van uw bijdrage;
  • Voor grotere organisaties geldt dat zij een belangstellende (Introducee) eenmalig kunnen afvaardigen naar iedere NLUUG conferentie.

Organisaties kunnen geen Lid worden, dat is voorbehouden aan natuurlijke personen. Organisaties hebben dus geen stemrecht. Medewerkers van die organisaties natuurlijk wel, voor zover ze lid zijn.

Wilt u met uw organisatie de NLUUG structureel ondersteunen? Neem dan contact op met ons buro.

Lidmaatschap

 
2024-05-22
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede