Samenwerking

Het NLUUG-bestuur werkt met verschillende organisaties en bedrijven samen bij het realiseren van evenementen. Deze relaties zijn in twee groepen te verdelen:

  1. Non-profit groepen met vergelijkbare doelstellingen als onze vereniging; promoten van het `Open' gedachtengoed zonder winstoogmerk;
  2. Bedrijven die veel met `Open' werken, en kennis willen aanbieden in ruil voor contact met de leden van NLUUG.

De tabel hier onder geeft aan welke manier van samenwerking wij voor deze twee typen relaties in gedachten hebben.

Samen sterk Co-branding
Met non-profit groepen met `Open' filosofie. Inspanning van beide partijen. Met pro-profit organisaties en bedrijven, die contact zoeken met NLUUG-leden.
Uitgangspunten
Wederzijdse financiële verplichtingen mogelijk (sponsoring, garantstelling) Geen onderlinge financiële verplichtingen (geen sponsoring, geen garantstelling)
NLUUG kan ondersteuning bieden bij organisatie van het event, onder andere door het inschakelen van het buro. Organiserende partij `trekt zelf de kar'.
Partijen kunnen op elk moment de samenwerking stoppen.
Voorwaarden vanuit de NLUUG
Zichtbaarheid van het NLUUG-logo op de uitnodigingen en website van het event.
Toegankelijk voor NLUUG-leden, met korting op toegangsprijs (indien van toepassing).
Event heeft een technische focus, dus geen verkoop- of recruitment-praatje.
Acquisitie is op conferenties niet toegestaan, ook niet via folders.
Het event heeft Open Systemen en/of Open Standaarden als focus. Dit sluit behandeling van een commercieel systeem niet uit.
Het event dient een NLUUG-waardige kwaliteit te kennen. Mocht blijken dat een event hier niet aan voldaan heeft naar de mening van meerdere NLUUG leden, dan leidt dit tot een gesprek tussen NLUUG en de organisator. Een en ander kan uiteindelijk leiden tot het stop zetten van samenwerking met de betreffende organisatie, zulks ter overweging van het NLUUG bestuur.
De datum van het event dient afgestemd te zijn met de data van NLUUG events om overlap in datum van events te voorkomen.
NLUUG krijgt de mogelijkhied om folders neer te leggen en/of met een standje aanwezig te zijn en/of een vlag en/of roll-out banner neer te zetten (zo'n 50cm breed, 200cm hoog)
Bijdrage NLUUG
Prominente vermelding van het event met de naam van de organiserende partij
  • op de NLUUG-website in de agenda
  • op de NLUUG-website als samenwerkings-partner
  • in een mail naar de leden
  • middels een tweet
  • op de NLUUG LinkedIn groep
  • Vermelding op een "future events" flyer in de conferentietas van een NLUUG conferentie
  • in eventuele papieren communicatie van NLUUG naar de leden
Hulp bij het zoeken naar en contacteren van sprekers.
Ondersteuning door NLUUG-buro mogelijk (alleen na goedkeuring NLUUG bestuur) Sponsor kan eventueel zelf man-kracht van het NLUUG-buro inhuren.
Financiële ondersteuning van het event middels, bijvoorbeeld, eenmalige sponsoring, eenmalige garantstelling of vergoeding van reiskosten sprekers mogelijk (alleen na goedkeuring NLUUG-bestuur)  

Vereniging NLUUG

2024-05-22
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede