Doelstellingen

Het volgende staat beschreven in de Statuten van NLUUG (te vinden in het ledendeel van deze website), over de doelstellingen van de vereniging:

Definities

 • "Open" in de context van standaarden duidt op specificaties waarvan de beschrijving voldoende gedetailleerd is en vrij van patenten, waardoor commerciële en niet-commerciële partijen deze zonder belemmering kunnen implementeren en verspreiden.
 • "Open" in de context van systemen duidt op computerapparatuur waarvan de werking van alle componenten zoveel mogelijk gebruik maakt van Open standaarden.

Doel, Artikel 2

 1. Het doel van de vereniging is:
  1. in het algemeen, het behartigen van de belangen van gebruikers van op Open standaarden gebaseerde software en Open systemen.
  2. het onder de leden verspreiden van kennis over Open standaarden en de software en infrastructuur die daar gebruik van maakt.
  3. het onder de leden verspreiden van kennis over de werking van Open systemen.
  4. het stimuleren van de toepassing van Open standaarden en Open systemen in de professionele omgeving van onder andere bedrijven, organisaties, overheid en onderwijs.
  5. het verbeteren van de contacten tussen professionele gebruikers en de bedrijven die zich bezighouden met systemen gebaseerd op de UNIX traditie van Open systemen, zowel nationaal als internationaal.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het met regelmaat organiseren van onafhankelijke technische conferenties voor leden, waarbij ook leveranciers en gelieerde groepen zich kunnen presenteren.
  2. het stimuleren, initiëren en organiseren van thema-bijeenkomsten en andere ontmoetingen.
  3. het distribueren van software en documentatie, voor zover zij daartoe in staat en gerechtigd is.
  4. contacten te onderhouden met andere nationale en internationale organisaties met vergelijkbare doelstellingen.
  5. het opbouwen en onderhouden van contacten met leveranciers van hardware, software, kennis en/of kunde, die geacht worden voor haar leden van belang te zijn.
 
 
 
2024-05-22
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede