Webinar: Arjan Widlak: Volwassen digitale overheid

De digitalisering van de overheid is een groot goed. Het heeft voor een enorme productiviteitsverbetering gezorgd bij de overheid en bespaart veel kosten. Tegelijk zien we grote rampen voltrekken. Het schandaal rond de kinderopvangtoeslag is al groot op zichzelf. Toch is het slechts een illustratie bij bredere maatschappelijke problemen die ontstaan door de digitalisering van de overheid, zoals de toenemende schuldproblematiek, de verminderde wendbaarheid van overheden, het verdwijnen van waarborgen en rechtsbescherming voor burgers en onhaalbare administratieve lasten die signaalgericht toezicht, bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire, veroorzaakt.

De digitalisering van de overheid blijkt een verdelingsvraagstuk. Waarbij de baten vooral aan de overheid toekomen en de lasten aan de burger. Toch is dit niet waarvoor politiek en uitvoering zeggen te willen kiezen. De verwarring daarover is vaak groot, ook in beleids- en uitvoeringsorganisaties. Hoe kan het toch? We doen zo ons best, maar het pakt zo anders uit.

Na "de Digitale Kooi" boort Widlak dieper en legt de oorzaken bloot van het democratisch tekort bij de inrichting van de digitale infrastructuur. Maar niet zonder ook een uitweg te schetsen. Een weg naar niet alleen steeds efficiƫntere en effectievere besluiten, maar ook naar steeds rechtmatiger en rechtvaardiger besluiten. Een weg naar een "Volwassen Digitale Overheid", waarin rechten en plichten weer in balans komen in plaats van een pakt met de duivel, waarmee gemak wordt verkregen voor de prijs van rechteloosheid.

Over de spreker

Arjan Widlak is directeur en onderzoeker bij Stichting Kafkabrigade, een organisatie die actie-onderzoek doet gericht op het opsporen en oplossen van onnodige en disfunctionele bureaucratie.

Arjan publiceert regelmatig over de impact van informatie technologie op het openbaar bestuur en doceert in diverse programma's en masterclasses over ongetemde problemen, standaardisatie, onderhandeling, ICT en de transformatie van het openbaar bestuur.

Agenda

  • 19:30 Deur open
  • 20:30 Opening van de avond door Koen de Jonge
  • 20:35 Presentatie Arjan Widlak
  • 21:20 Mogelijkheid tot vragen
  • 22:00 Sluiting avond
 
 
 
2024-05-22
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede