Persbericht Apell

Beste lezer,

Hieronder volgt een persbericht van de onlangs opgerichtte Europese Open Source Business Association (apell.info Association Professionnelle Européenne du Logiciel Libre) waartoe een van de oudste tech-verenigingen van Nederland, de NLUUG (nluug.nl), recent is toegetreden.

Voor eventuele vragen, interviews of verdere toelichting is de NLUUG bereikbaar bij monde van twee bestuursleden te weten:

  • Ronny Lam +31 6 3976 6145
  • Koen de Jonge +31 6 5060 7460
    Mailen kan ook, in dat geval graag naar pers@nluug.nl

Open source is de sleutel tot Europees leiderschap bij de volgende stap in digitalisering

Een meer proactieve promotie van en investering in Open Source Software (OSS) op het niveau van de Europese Unie en nationale overheden, zou niet alleen de economische groei in Europa stimuleren. Het zou ook innovatie stimuleren, de opkomst vergemakkelijken van een succesvolle Europese informatietechnologie-industrie, die geworteld is in een breed ecosysteem van open source-bedrijven en makers van elke omvang, wat banen zal scheppen in de softwaresector en het vermogen van Europa zal vergroten om zijn eigen digitale toekomst te bepalen en vorm te geven. Dat waren de duidelijke conclusies van een recente studie van de Europese Commissie(1).

Meer specifiek gaf de studie aan dat hoewel, de ongeveer één miljard Euro die bedrijven in de EU in 2018 in Open Source Software (OSS) investeerden, al tussen 65 en 95 miljard Euro aan economische groei genereerden. Een verdere verhoging van de bijdragen van OSS-code met 10% jaarlijks leidt tot een extra groei van 0,4% tot 0,6% van het bruto binnenlands product (BBP) per jaar. Bovendien leidt het tot meer dan 600 nieuwe start-ups in de informatie- en communicatietechnologiesector in de EU. Deze cijfers bevestigen het zeer hoge potentiële rendement op investering in OSS en de behoefte aan digitale autonomie, die samen met de uitgebreide positieve externe effecten van Open Source-bijdragen aan de economie, een nieuw niveau van beleidsbetrokkenheid rechtvaardigen.

Open Source Software bestaat al vanaf het moment dat het gebruik van computers in de jaren zestig begon te groeien. Dit is gebaseerd op de open innovatie tussen softwareontwikkelaars en gebruikers, waardoor software vrijelijk gebruikt, bestudeerd, verbeterd en gedeeld kan worden. Sinds de jaren zeventig vertrouwt de software-industrie voornamelijk op gesloten software en formaten, en netwerkeffecten om de positie van de gevestigde bedrijven ten opzichte van de gebruikers te versterken, of het nu een individu, een bedrijf of een overheid is.

Bij gesloten software is de gebruiker afhankelijk van de leverancier als het gaat om interoperabiliteit met andere software. Gebruikers zitten vast aan een bepaalde leverancier en kunnen niet kiezen voor software met een betere waarde of producten die beter is aangepast aan hun specifieke behoeften. In de praktijk wordt de softwaremarkt momenteel gedomineerd door enkele zeer grote, niet-Europese bedrijven. De afhankelijkheid van de willekeur van deze overzeese bedrijven wordt nog sterker naarmate leveranciers van gesloten software hun aanbod naar de cloud verplaatsen. Hier hebben ze nóg meer controle door bijvoorbeeld functies op elk moment te kunnen wijzigen. Vanuit een maatschappelijk oogpunt, vormt deze strategische lock-in van Europese bedrijven en overheden de kern van de bedreiging van de digitale soevereiniteit van Europa.

Open Source-licenties scheppen de voorwaarden voor vrije ontwikkeling van software. Hiermee ontstaat de mogelijkheid nieuwe uitdagingen aan te gaan en de software aan te passen aan nieuwe omstandigheden waardoor efficiëntere toepassingen ontwikkeld kunnen worden. Gebruikers krijgen echt een keuze. Elk individu of bedrijf kan met innovatieve oplossingen komen die beschikbaar zijn voor alle geïnteresseerde ontwikkelaars en gebruikers. Open Source werpt geen juridische of contractuele belemmeringen op om samen te werken. Met andere woorden, Open Source Software versterkt concurrentie en innovatie werkelijk, zodat softwaregebruikers in de publieke en private sector gemakkelijker toegang hebben tot softwareproducten die het beste aansluiten bij hun behoeften tegen redelijke kosten, zonder strategische lock-in.

De studie(1) van de Commissie bevestigt dat er al een levendige handel in Open Source Software (OSS) in Europa bestaat, met het MKB in de voorhoede. Dat is een goede basis om op voort te bouwen. De belangrijkste uitdaging is daarom het vaststellen van overheidsbeleid op EU- en nationaal niveau wat de Europese OSS-sector in staat zou stellen zich verder te ontwikkelen. Hiermee kan de Europese economie als geheel profiteren van de voordelen van de grotere investeringen in Open Source.

APELL, de European Open Source Business Association, is van mening dat de prioriteiten van het overheidsbeleid moeten zijn:

  1. Het vaststellen van specifieke Open Source-strategieën op EU-niveau en in elk EU-land gericht op het stimuleren van economische groei, innovatie en digitale soevereiniteit.
  2. Absolute voorrang geven aan Open Source bij de aanschaf van software door de publieke en private sector zodanig dat het onmogelijk wordt om onoverkomelijke leveranciersafhankelijkheid te creëren.
  3. Investeringen in Open Source Software bevorderen. Bijvoorbeeld door ondersteuning tijdens het risicovolle R&D-intensieve proces, van initiële code tot commerciële inkomsten voor het MKB. Fiscale voordelen voor Open Source-bijdragen kunnen hierbij ondersteunen.
  4. Het realiseren van meer publieke financiering van specifieke en strategische Open Source-projecten, met name voor kleine en middelgrote bedrijven, via bestaande programma’s en nieuwe initiatieven.
  5. Open Source centraal stellen in strategieën voor digitale vaardigheden en computerwetenschappelijk onderwijs in heel Europa, gericht op innovatie op de lange termijn.

In deze punten ligt de basis voor een nieuwe Europese digitale industrie om open source te gebruiken voor waar het goed in is: innoveren, disruptie (wendbaarheid?) en digitale soevereiniteit leveren. Ongeacht het digitale gebied, of het nu Cloud, AI, Cybersecurity of IoT is, Open Source Software vormt de kern van de innovatie en Europa heeft de kans om het voortouw te nemen.

Namens APELL (Association Professionnelle Européenne du Logiciel Libre), Europe’s Open Source Business Association:

Peter Ganten, OSBA, Germany
Stéfane Fermigier, CNLL, France
Timo Väliharju, COSS, Finland
Jonas Feist, Open Source Sweden, Sweden
Gerardo Lisboa, ESOP, Portugal
Ronny Lam, NLUUG, The Netherlands

(1) https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/study-about-impact-open-source-software-and-hardware-technological-independence-competitiveness-and

Vereniging NLUUG

2023-06-30
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede