NLUUG

De NederLandse Unix User Group NLUUG is een vereniging voor (professionele) gebruikers van UNIX/Linux, Open Source, Open Systemen en Open Standaarden in Nederland. Onder de NLUUG gemeenschap vallen bijvoorbeeld systeembeheerders, programmeurs en netwerkspecialisten. Daarmee is niet gezegd dat NLUUG niet ook interessant kan zijn voor bijvoorbeeld architecten.
Ben je als professional bezig met ‘Open’, dan is NLUUG de vereniging bij uitstek waar je je technische kennis kunt bijhouden, bijvoorbeeld tijdens onze halfjaarlijkse conferenties. Het doel van NLUUG is namelijk de verspreiding van de toepassing van en kennis over “Open” en UNIX/Linux.

NLUUG onderhoudt nauwe banden met vele organisaties en personen die de "Open" gedachten nastreven.

Voorjaarsconferentie op dinsdag 21 mei 2024

Op dinsdag 21 mei 2024 is er weer een voorjaarsconferentie --> in Utrecht. Wij treffen jullie daar graag! Aanmelden voor de voorjaarsconferentie op 21 mei 2024.

—  Mocht je alvast een interessante spreker weten voor de volgende conferentie, verwijs deze dan snel naar de Call For Proposals pagina.


 
 
 
2024-05-22
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede